Türkçe ne demek

  Ego Sonuçları

  Ego kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Ego ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Ego kelimesini içeren ve alakalı 13 sonuç bulundu.

  ego

  Latince ve Eski Yunanca ego εγο z "ben (birinci tekil şahıs zamiri)" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *eg biçiminden evrilmiştir.

  egoizm

  Fransızca égoïsme "bencillik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce egoism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Joseph Addison, İng. şair (1672-1719), "hep kendinden sözeden" anlamında.) Bu sözcük Latince ve Eski Yunanca ego "ben " sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ego maddesine bakınız.

  egosantrik

  Fransızca égocentrique "benmerkezci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ego "ben" ve Fransızca centre "merkez" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ego, santra maddelerine bakınız.

  balgam

  Arapça balġam بلغم z "irin, iltihap, eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégō, phlog- φλέγω, φλογ- z "yanmak, iltihaplanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flegmatik maddesine bakınız.

  cünha

  Arapça cunhā "küçük suç, İslam hukukunda kabahat ile cinayet arası kategori" fiilinden alıntıdır.

  haraç

  Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.

  makule

  Arapça ḳwl kökünden gelen maḳūlat مقولة z "1. (bir nesne hakkında) söylenen şey, 2. felsefede kategori, cins" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla قال z "söyledi" fiilinin mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.

  tasnif

  Arapça ṣnf kökünden gelen taṣnīf تصنيف z "sınıflandırma, kategorize etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sınıf maddesine bakınız.

  zımn

  Arapça ḍmn kökünden gelen ḍimn ضمن z "1. bir şeyin içi, içerik, kapsam, 2. mantıkta bir kavram veya kategorinin zorunlu olarak içerdiği diğer kavram veya kategori, implication" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamn ضمن z "bir şeyden sorumlu olma" sözcüğünden türetilmiştir.

  lego

  Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Dan leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.

  alegori

  Fransızca allégorie "simgesel anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca allēgoría αλληγορία z "başka türlü söyleme, başka şey ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak, söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alias, kategori maddelerine bakınız.

  alerji

  Fransızca allergie "vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince allergia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Clemens von Pirquet, Avst. hekim.) Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka, farklı" ve Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, erg maddelerine bakınız.

  alotropi

  Fransızca allotropie "kimyada maddenin bir halden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, tropik maddelerine bakınız.