Türkçe ne demek

  Lego Sonuçları

  Lego kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Lego ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Lego kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  lego

  Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Dan leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.

  balgam

  Arapça balġam بلغم z "irin, iltihap, eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégō, phlog- φλέγω, φλογ- z "yanmak, iltihaplanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flegmatik maddesine bakınız.

  lego

  Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Dan leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.

  alegori

  Fransızca allégorie "simgesel anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca allēgoría αλληγορία z "başka türlü söyleme, başka şey ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak, söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alias, kategori maddelerine bakınız.

  alerji

  Fransızca allergie "vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince allergia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Clemens von Pirquet, Avst. hekim.) Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka, farklı" ve Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, erg maddelerine bakınız.

  alotropi

  Fransızca allotropie "kimyada maddenin bir halden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, tropik maddelerine bakınız.

  analog

  Fransızca analogue "1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca análogon ανάλογον z "orantılı şey, benzeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "saymak, hesaplamak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.

  antoloji

  Fransızca anthologie "edebi derleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anthología ανθολογία z "1. çiçek derlemesi, güldeste, 2. şiir derlemesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánthos άνθος z "çiçek " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *andh- "tomurcuk, çiçek" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca logeía λογεία z "derleme, toplama" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "seçmek, derlemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.

  apoloji

  Fransızca apologie veya İngilizce apology "1. övgü (esk.), 2. savunma, özür dileme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca apología απολογία z "birinin lehine söylenen nutuk, mahkemede savunma nutku" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "söz söylemek" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.

  disleksi

  Fransızca dyslexie "harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince dyslexia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca léksis λέξις z "okuma, söyleme" sözcüğünden dys+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca legō, log- λεγω2, λογ- z "okumak, söylemek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dys+, leksikon maddelerine bakınız.

  diyalekt

  Fransızca dialecte "lehçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálektos διάλεκτος z "lehçe, ağız, özellikle taşra ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "'farklı konuşmak', taşra ağzı konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō λέγω2 z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.