Türkçe ne demek

  Biye Sonuçları

  Biye kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Biye ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Biye kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  biye

  Fransızca biais "çapraz çizgi" sözcüğünden alıntıdır.

  adap

  Arapça ādāb آداب z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "görgü, terbiye, usul bilgisi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

  edebiyat

  Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات z "'dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,' belles-lettres" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "1. görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

  edep

  Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "terbiye, incelik, düzgün davranış ve yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀadaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü davrandı" fiilinin masdarıdır.

  hirfet

  Arapça ḥrf kökünden gelen ḥirfat حرفة z "esnaflık, sanatkârlık, lonca mensubiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarafa حرف z "sanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.

  mutaassıp

  Arapça ˁṣb kökünden gelen mutaˁaṣṣib متعصّب z "taassup eden, fanatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˁaṣṣub تعصّب z "asabiyet gösterme, aşiretçilik veya fanatiklik yapma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için asap maddesine bakınız.

  müeddep

  Arapça Adb kökünden gelen muˀaddab مؤدّب z "terbiye edilmiş, edepli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀdīb تأديب z "terbiye etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

  mürebbi

  Arapça rby kökünden gelen murabbī مربّي z "terbiye eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarbiyat تربية z "yetiştirme, eğitme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için rab maddesine bakınız.

  nisbet

  Arapça nsb kökünden gelen nisbat نسبة z "1. (bir babaya veya bir soya) mensup olma, ait olma, 2. ilişki, oran, orantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasab نسب z "mensubiyet" sözcüğü ile eş kökenlidir.

  taassup

  Arapça ˁṣb kökünden gelen taˁaṣṣub تعصّب z "gergin ve sinirli davranma, aşiret veya parti veya din asabiyeti gösterme, fanatizm, partizanlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için asap maddesine bakınız.

  tedip

  Arapça Adb kökünden gelen taˀdīb تأديب z "edep verme, terbiye etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.