Türkçe ne demek

  Hirfet Ne Demek?

  Hirfet kelimesi Türkçe'de "esnaflık, sanatkârlık, lonca mensubiyeti" anlamına gelir.

  Arapça ḥrf kökünden gelen ḥirfat حرفة z "esnaflık, sanatkârlık, lonca mensubiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarafa حرف z "sanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.

  Hirfet kelimesi tarihte bilinen ilk kez hindustān ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce)hind [ Darir (çev.), Kıssa-i Yusuf (1377 yılından önce) : pādişāh-ı hind götürdi nikāb, geldi hāver-şāh çin-i āfitāb ] eserinde yer almıştır.

  Hirfet kelimesi Türkçe'de "" anlamına gelir.

  Hirfet kelimesi Türkçe'de "Kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık vb. küçük el sanatları." anlamına gelir.

  Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: Hirfet kelime kökenini göstermek için tıklayın.

  Dip Notlar

  Eski Farsça sözcük en erken Mö 518 tarihli bir yazıtta kaydedilmiştir. Eski Yunanca Indos biçimi Farsçadan alıntıdır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir.

  Hirfet kelimesi hakkında ayrıntılı bir arama başlatmak için buraya tıklayın.

  Rastgele kelime göster