Türkçe ne demek

  Tığ Sonuçları

  Tığ kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Tığ ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Tığ kelimesini içeren ve alakalı 12 sonuç bulundu.

  tığ

  Farsça tīġ تيغ z "mızrak veya ok" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen tīgr sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen taeġa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "saplamak, sivri bir şey sokmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.

  tigin

  Soğdca aynı anlama gelen tikīn sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *takīna- "yiğit, cesur" sözcüğünden evrilmiştir.

  cins

  Arapça cns kökünden gelen cins جنس z "tür, ırk, soy, Aristoteles mantığında bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gensā גנסא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen génos γένος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.

  fıstık

  Arapça fustuḳ فستق z "(Antep) fıstığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen pistak sözcüğünden alıntıdır.

  gaile

  Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀilat غائلة z "aniden gelen bela" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġawl غول z "aniden saldırma, üşüşme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için gulyabani maddesine bakınız.

  gulyabani

  Farsça ġūl-i biyābān غول بيابان z "aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı, kurt adam" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ġwl kökünden gelen aynı anlama gelen ġūl غول z ve Farsça biyābān بيابان z "ıssız yer, sahra, yaban" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yaban maddesine bakınız.

  istiğfar

  Arapça ġfr kökünden gelen istiġfār إستغفار z "merhamet dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غفر z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.

  istiğna

  Arapça ġny kökünden gelen istiġnāˀ إستغناء z "gına getirme, zenginliği reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya غنى z "zengin idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gına maddesine bakınız.

  istiğrak

  Arapça ġrḳ kökünden gelen istiġrāḳ إستغرا z "suya veya düşüncelere dalma, dalgınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa "suya daldı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gark maddesine bakınız.

  iştigal

  Arapça şġl kökünden gelen iştiġāl إشتغال z "uğraşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen şuġl شغل z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için meşgale maddesine bakınız.

  masdar

  Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadr صدر z "çıkma, türeme, bir kaynaktan kaynama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için sudur maddesine bakınız.

  mazhar

  Arapça ẓhr kökünden gelen maẓhar مظهر z "1. görüntü, fenomen, belirti, semptom, 2. bir özelliğin kendisinde zuhur ettiği nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓuhūr ظهور z "görünme, belirme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.