Türkçe ne demek

  Ramak Sonuçları

  Ramak kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Ramak ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Ramak kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  ramak

  Arapça rmḳ kökünden gelen ramaḳ رمق z "ölümden önceki son yaşam belirtisi, bakış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramḳ رمق z "bakma, göz atma" sözcüğünün masdarıdır.

  ramak

  Arapça rmḳ kökünden gelen ramaḳ رمق z "ölümden önceki son yaşam belirtisi, bakış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramḳ رمق z "bakma, göz atma" sözcüğünün masdarıdır.

  ceste ceste

  Farsça caste جسته z "sıçrama, seğirme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça castan "sıçramak, (beden) seğirmek, (kalp) hafakan gelmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yasatan "kalkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.

  grip2

  İngilizce grip "1. sıkıca tutma, tutulan şey, kabza, 2. film setinde kameraları tutan eleman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce grīpan "sıkıca tutmak, kavramak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için grip1 maddesine bakınız.

  hack

  İngilizce hack "1. balta veya kaba bıçakla doğramak, 2. bir bilgisayar sistemine izinsiz girmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Eski İngilizce haccian "balta veya bıçakla doğramak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hakkôn biçiminden evrilmiştir.

  ahlat

  Yeni Yunanca aχládi ἀχλάδι z "yaban armudu, pyrus amygdaliformis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aχrás, aχrad- ἀχράς z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aχreōn αχρεών z "yararsız, gereksiz" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χráō χράω z "yaramak, gerekmek" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.

  anofel

  Fransızca anophèle "sıtmaya neden olan sivrisinek türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anopheles sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca anophelēs ανοφελης z "zayıflatan, (kanını) kurutan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophelēs οφελης z sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophéllō οφέλλω z "güçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak" fiilinden türetilmiştir.

  halter1

  Fransızca haltère veya haltéres "spor amacıyla kaldırılan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen halteres sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaltēres ἁλτήρες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰallomai, ʰalto- ἅλλομαι z "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salto maddesine bakınız.

  hegemonya

  Latince hegemonia "hüküm sahibi olma, tahakküm" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰēgemōn ἡγεμών z "önder, lider, komutan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēgéomai ἡγέομαι z "öncü olmak, önderlik etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sāgeyo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sāg- "aramak, iz sürmek" kökünden türetilmiştir.

  metal

  Fransızca métal "maden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen metallum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen métallon μέταλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metalláō μεταλλάω z "aramak, peşinden gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca alláō αλλάω z fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

  semptom

  Fransızca symptome "hastalık arazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýmptōma σύμπτωμα z "rastlantı, denk gelen şey, araz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca píptō, ptō- πίπτω, πτω- z "düşmek, uğramak, denk gelmek" fiilinden +ma sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pet- "düşmek, uçmak" kökünden türetilmiştir.