Türkçe ne demek

  Pota Sonuçları

  Pota kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Pota ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Pota kelimesini içeren ve alakalı 13 sonuç bulundu.

  pota

  Farsça pōta پوته z "hazne, hazine, kazan, metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen pōtak sözcüğünden evrilmiştir.

  potansiyel

  Fransızca potentiel "gizil güç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince potentia "güç, kuvvet, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince posse, pot- "muktedir olmak, yapabilmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir.

  potasyum

  Yeni Latince potassium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük İngilizce potash "bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce pot "çanak" ve İngilizce ash "kül" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pot2 maddesine bakınız.

  arş1

  Arapça ˁrş kökünden gelen ˁarş عرش z "1. taht, 2. göğün dokuzuncu tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁarş ערש z "taht şeklinde yatak, özellikle Baal tapınağında bulunan taht" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça erşu "Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak" sözcüğünden alıntıdır.

  barut

  Arapça bārūd بارود z "1. potasyum nitrat minerali, güherçile, 2. güverçile ve kükürt karışımından yapılan patlayıcı toz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca pyrítēs πῦρίτης z "ateş taşı, çakınca ateş alan bir mineral" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca pyr πυρ z "ateş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için piro+ maddesine bakınız.

  boraks

  Fransızca ve İngilizce borax "bir mineral, sodyum borat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen borach veya borac sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça brḳ kökünden gelen būraḳ بورق z "1. kıvılcım, 2. güherçile (potasyum nitrat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa "kıvılcımlandı, şimşek çaktı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için barika maddesine bakınız.

  imkân

  Arapça mkn kökünden gelen imkān إمكان z "güç, potansiyel, olanak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça imkān إمكان z "imkân verme, mümkün olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için temkin maddesine bakınız.

  kuvve

  Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwwat "güç, potans" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kuvvet maddesine bakınız.

  nitro+

  Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen nitro+ "azot" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nítron νίτρον z "sodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nitrā נתרא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Eski Mısır dilinde ntr sözcüğünden alıntıdır.

  padişah

  Farsça pādişāh پادشاه z "hükümdar, iktidar sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pātaχşāh "a.a., Sasani hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pāti-χşāyath- "a.a., Eski Fars hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça pāti- "bey, iktidar sahibi" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça χşāyath- "kral" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için potansiyel, şah maddelerine bakınız.

  despot

  Yeni Yunanca despótis δεσπότης z "efendi, egemen, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca despótēs δεσπότης z "ev sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dems-poti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dem- "ev" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dam2, potansiyel maddelerine bakınız.

  hipopotam

  Fransızca hippopotame "su aygırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰippopótamos ἱπποπόταμος z "'nehiratı', su aygırı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca potamós ποταμός z "nehir" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+2, Mezopotamya maddelerine bakınız.

  Mezopotamya

  İngilizce Mesopotamia "Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca mesopotamía μεσοποταμία z "'nehirlerarası ülkesi', Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mésos μέσος z "orta, ara" ve Eski Yunanca potamós ποταμός z "nehir" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mezo+ maddesine bakınız.