Türkçe ne demek

  Pano Sonuçları

  Pano kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Pano ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Pano kelimesini içeren ve alakalı 9 sonuç bulundu.

  panorama

  İngilizce panorama "1. bir resmi silindir etrafında döndürerek 360 derece görüntü gösteren aygıt, 2. genel görüntü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1788 Robert Barker, İrl. ressam.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ʰórama ὅραμα z "görüntü, manzara" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- ὁράω z "görmek, bakmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pan+, optik maddelerine bakınız.

  pano

  Fransızca panneau "tabela, yazılı plaka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için panel maddesine bakınız.

  abaküs

  Latince abacus "1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ábaks, abak- άβαξ, αβακ- z "tabla, masa" sözcüğünden alıntıdır.

  panorama

  İngilizce panorama "1. bir resmi silindir etrafında döndürerek 360 derece görüntü gösteren aygıt, 2. genel görüntü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1788 Robert Barker, İrl. ressam.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ʰórama ὅραμα z "görüntü, manzara" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- ὁράω z "görmek, bakmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pan+, optik maddelerine bakınız.

  tırpan

  Yeni Yunanca drapáni δραπάνι z "ekin biçme aracı, tırpan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drépanon veya drápanon δρέπανον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca drepō δρεπω z "(ekin vb.) biçmek" fiilinden türetilmiştir.

  timpani

  İtalyanca timpani "1. davullar, genel olarak perküsyon, 2. yarımküre şeklinde büyük orkestra davulu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca timpano "davul" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen týmpanon τύμπανον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca týpō veya týmpō τύπω/τύμπω z "vurmak, dövmek, davul çalmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tip maddesine bakınız.

  kapan2

  Farsça ḳappān قپّان z "ağır yükler için tek kollu büyük terazi " sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kampanós καμπανός z sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: MS 6. yy) Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen campāna sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: MS 2. yy) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

  tablo

  Fransızca tableau "levha, pano, tabela, resim eseri, tiyatro sahnesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tabellum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için tabela maddesine bakınız.

  panel

  İngilizce panel discussion "uzman kişilerin davet edildiği tartışma oturumu, açık oturum" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce panel "1. jüri üyelerinin adının yazıldığı sayfa [esk.], 2. mahkemede jüri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası, pano" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pan- biçiminden evrilmiştir.