Türkçe ne demek

  Nitelik Sonuçları

  Nitelik kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Nitelik ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Nitelik kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  nitelik

  Türkçe sözcük, Ad halinde Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş. - A. İlhan anlamına gelir.

  edebiyat

  Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات z "'dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,' belles-lettres" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "1. görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

  keyfiyet

  Arapça kyf kökünden gelen kayfiyyat كيفيّة z "nasıllık, nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kayfa كيف z "nasıl" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça kayf كيف z "durum" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için keyif maddesine bakınız.

  mahiyet

  Arapça māhiyyat ماهيّة z "nitelik, 'ne-lik'" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mā huwa ما هو z "o nedir?" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüviyet maddesine bakınız.

  mesabe

  Arapça bi mas̠ābati بمثابت z "bir şeyle aynı nitelikte, eş koordinatlı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça s̠wb kökünden gelen mas̠ābat مثابة z "dönülen yer, referans noktası, merci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça s̠awb ثوب z "dönme, geri gelme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.

  mütehavvil

  Arapça ḥwl kökünden gelen mutaḥawwil متحوّل z "tahavvül eden, nitelik değiştiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥawwul تحوّل z "değişme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.

  sakat

  Arapça sḳṭ kökünden gelen saḳaṭ سقط z "düşük, döküntü, kıymetsiz şey, ürün veya yiyeceğin düşük nitelikli olanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سقط z "düştü" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sukut maddesine bakınız.

  sıfat

  Arapça wṣf kökünden gelen ṣifat صفة z "1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣafa وصف z "niteledi, tasvir etti" fiilinin ismi merresidir.

  tavsif

  Arapça wṣf kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tawṣīf توصيف z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣf veya ṣifat وصف/صفة z "nitelik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıfat maddesine bakınız.

  vasıf

  Arapça wṣf kökünden gelen waṣf وصف z "niteleme, nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sıfat maddesine bakınız.

  gûnagûn

  Fransızca gabardine "bir tür yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gauvardine veya gallevardine "eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wallevart "hac yolculuğu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wallan "gezmek, dolanmak" ve Eski Yüksek Almanca vart "gidiş, yolculuk" sözcüklerinin bileşiğidir.