Türkçe ne demek

  Erken Sonuçları

  Erken kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Erken ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Erken kelimesini içeren ve alakalı 10 sonuç bulundu.

  erken

  Eski Türkçe ér- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için er- maddesine bakınız.

  peşin

  Farsça pīşīn veya pēşīn پيشين z "daha önceki, erken" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pīş veya pēş پيش z "ön, ileri, önce" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen patiş veya pēş sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Eski Farsça patiy "karşı, yüz yüze (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen paiti- sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için pey+ maddesine bakınız.

  presbiteryen

  İngilizce presbyterian "'rahipçi', İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca presbýter πρεσβύτερ z "daha yaşlı kişi, dede, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca présbys πρέσβυς z "yaşlı, önder" sözcüğünün tafdilidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres-gʷu- "önde-giden" biçiminden evrilmiştir.

  paraf

  Fransızca parafe "bir yazının kenarına konan küçük işaret, kısa imza" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca paragraphe "¶ işareti, derkenar" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.

  prematüre

  Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgun" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince maturus "1. erken, turfanda (ürün), 2. olgun, ergin" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için matine maddesine bakınız.

  alzheimer

  İngilizce Alzheimer's disease "erken bunama hastalığı" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906) İngilizce deyim Alois Alzheimer "Alman psikiyatr (1864-1915)" özel adından türetilmiştir.

  şarapnel

  İngilizce shrapnel "parça tesirli top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: En erken 1806-12 İspanya Harbi'nde.) İngilizce sözcük Henry Shrapnel "İngiliz general (1761-1842)" özel adından türetilmiştir.

  yisa

  İtalyanca issa! "haydi! (gemilerde halat ve yelken çekerken kullanılan ünlem)" sözcüğünden alıntıdır.

  er geç

  Eski Türkçe er sözcüğünden evrilmiştir.

  arz

  Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde ارض‏ anlamına gelir. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde عرض‏ anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan arz kelimesi Şecaat arz ederken merdikıptı sirkatin söyler anlamındadır.