Türkçe ne demek

  Edebiyat Sonuçları

  Edebiyat kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Edebiyat ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Edebiyat kelimesini içeren ve alakalı 8 sonuç bulundu.

  edebiyat

  Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات z "'dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,' belles-lettres" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "1. görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

  edip

  Arapça Adb kökünden gelen ˀadīb أديب z "edep sahibi, edebiyatçı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

  mecaz

  Arapça cwz kökünden gelen macāz مجاز z "1. geçit, yol, köprü, 2. edebiyatta bir kelimenin asıl anlamından başka anlamda kullanımı, metafor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāz جواز z "geçti" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.

  roman1

  Fransızca roman "edebiyatta bir tür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "1. avam Latincesi, halk dili, 2. halk dilinde yazılmış şiir veya öykü, bilimsel olmayan her tür yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince romanice "Roma işi, Roma dili" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Roma "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

  literatür

  Fransızca littérature "1. edebiyat, 2. bir konuyla ilgili yazılı kaynakların tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince litteratura "yazılı evrak, belgeler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, yazı" sözcüğünden +tura sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.

  filoloji

  Fransızca philologie "dil ve edebiyat incelemeleri disiplini" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince philologia "dil ve edebiyat sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philología φιλολογία z "lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "konuşma, söz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, +loji maddelerine bakınız.

  tip

  Fransızca type "1. kalıp, matbaa hurufatı, 2. 1. edebiyatta kişilik kalıbı, 2. ilgi veya dikkat çekici kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tý(m)pō τύ(μ)πω z "vurmak, dövmek, davul çalmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tu(m)p- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)teu-1 "vurmak, kakmak" kökünden türetilmiştir.

  zeyl

  Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde (edebiyat) ek, ilave anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan zeyl kelimesi ayırma, tefrik anlamındadır.