Türkçe ne demek

  Tip Ne Demek?

  Tip kelimesi Türkçe'de "1. kalıp, matbaa hurufatı, 2. 1. edebiyatta kişilik kalıbı, 2. ilgi veya dikkat çekici kişilik" anlamına gelir.

  Fransızca type "1. kalıp, matbaa hurufatı, 2. 1. edebiyatta kişilik kalıbı, 2. ilgi veya dikkat çekici kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tý(m)pō τύ(μ)πω z "vurmak, dövmek, davul çalmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tu(m)p- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)teu-1 "vurmak, kakmak" kökünden türetilmiştir.

  Tip kelimesi tarihte bilinen ilk kez tip Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924)tipoloji [ m (1968) : sönmeğe mahkûm bir tipolojiyi ifade eder ]tipleme [ c (1968) : "Hareket" ve "tipleme"ye dayanan çok sevimli bir komedidir. ] eserinde yer almıştır.

  Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: Tip kelime kökenini göstermek için tıklayın.

  Dip Notlar

  Homeros'tan beri kaydedilmiş olan Yunanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir ( Chantraine 298). || Talmud Aramicesi darbān דַּרְבָן (üvendire, tırpanın bir kısmı - Marcus Jastrow, Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli etc. 320) Yunancadan alıntı olabileceği gibi, ortak nihai kaynak bir Anadolu dili de olabilir.

  Benzer Aramalar

  Bu kelimeye benzer bazı kelimelere göz atın; tıp1, tıpkı, tipi, tip, tipografi, tıp2, tıpa

  Veya Tip kelimesi hakkında ayrıntılı bir arama başlatmak için buraya tıklayın.

  Rastgele kelime göster