Türkçe ne demek

  Bahş Sonuçları

  Bahş kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Bahş ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Bahş kelimesini içeren ve alakalı 13 sonuç bulundu.

  bahş

  Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baχtan, baχş- "ihsan etmek, pay ve nimet vermek, karşılıksız vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baχş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhag- "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir.

  bahşiş

  Farsça baχşiş بخشش z "bahşediş, ihsan, karşılıksız verme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāχtan, baχş- fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.

  bahsetmek

  Türkçe sözcük, Eylem halinde (eskimiş) söz etmek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan bahsetmek kelimesi bir konu üzerinde söz söylemek anlamındadır.

  fağfur

  Arapça faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baġpuhr "tanrının oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágaputra भगपुत्र z "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.

  hibe

  Arapça whb kökünden gelen hibat هبة z "ihsan etme, bağış, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahaba وهب z "bahşetti, cömertçe ve karşılıksız verdi" fiilinin masdarıdır.

  muzaffer

  Arapça ẓfr kökünden gelen muẓaffar مظفّر z "zafer bahşedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taẓfīr تظفير z "zafer bahşetme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için zafer maddesine bakınız.

  bahş

  Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baχtan, baχş- "ihsan etmek, pay ve nimet vermek, karşılıksız vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baχş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhag- "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir.

  bey

  Soğd "bey, efendi, reis, egemen, tanrı" sözcüğü ile eş kökenlidir. sözcük Avesta (Zend) dilinde baga veya bağa "bey, tanrı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe bhága "bey, hükümdar, tanrı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhag- "ihsan etmek, bahşetmek, yedirmek" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.

  para

  Farsça pāre2 پاره z "ödül, bahşiş, para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pārak "ödül, borç (ödenen şey)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde pāra "borç" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek, eşdeğerini vermek" fiilinden " önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *per-5 biçiminden evrilmiştir.

  bağışlamak

  Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.

  bahşiş

  Farsça baχşiş بخشش z "bahşediş, ihsan, karşılıksız verme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāχtan, baχş- fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.

  baht

  Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baχt بخت z "talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāχtan, baχş- "ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.

  peşkeş

  Farsça pēşkaş پيش كش z "küçüğün büyüğe verdiği hediye, özellikle bir göreve atanma karşılığı hükümdara verilen bahşiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pēş kaşīdan پيش كشيدن z "öndelemek, takdim etmek" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça pēş پيش z "ön" ve Farsça kaşīdan, kaş- كشيدن, كش z "çekmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için peşin, keş1 maddelerine bakınız.