Türkçe ne demek

  Karşı Ne Demek?

  Karşı kelimesi Türkçe'de "karşı karşıya gelme" anlamına gelir.

  Eski Türkçe karış- "karşı karşıya gelme" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kar- "koymak, katmak, eklemek" fiilinden +Iş- sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe karşı sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kar- maddesine bakınız.

  Karşı kelimesi tarihte bilinen ilk kez karşı "zıt, hasım" Irk Bitig (900 yılından önce) : ak at karşısın üç bolugta talulapankarşu [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ] eserinde yer almıştır.

  Karşı kelimesi Türkçe'de "" anlamına gelir.

  Karşı kelimesi Türkçe'de "-e doğru." anlamına gelir.

  Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: Karşı kelime kökenini göstermek için tıklayın.

  Dip Notlar

  Zıtlık veya karşılıklılık fikrini taşıyan unsur +Iş- ekidir; kar- fiili burada "katmak, koymak" anlamındadır. || Karş. Moğolca karigu (karşılık, cevap, reaksiyon), kargu- (karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek). Belki aynı kökten Eski Türkçe karga- (lanet etmek).

  Benzer Aramalar

  Bu kelimeye benzer bazı kelimelere göz atın; karşı, karşıt, karsinom, karşın, kârsız, kârsızlık, karşı akın, karşı devrim, karşı düşürüm, karşı gelim

  Veya Karşı kelimesi hakkında ayrıntılı bir arama başlatmak için buraya tıklayın.

  Rastgele kelime göster