Türkçe ne demek

  Filhakika Ne Demek?

  Filhakika kelimesi Türkçe'de "hakikatte" anlamına gelir.

  Arapça fī'l-ḥaḳīḳat فى الحقيقة z "hakikatte" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fi, hakikat maddelerine bakınız.

  Filhakika kelimesi tarihte bilinen ilk kez ÖM (1437) : Bu ˁālem niçe sensiz ola kāim / Ki sensin fil-hakīka cān-ı ˁālem[ Selanikli Mustafa Âli (1596 yılından önce) : Bu bābda kesel u kılal gösteren fil-hakīka er degüldir. ] eserinde yer almıştır.

  Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: Filhakika kelime kökenini göstermek için tıklayın.

  Dip Notlar

  Ayrıca Akatça pilu. Güney Hindistan dillerinde “fildişi” anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan Eski Yunanca eléphas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir.

  Filhakika kelimesi hakkında ayrıntılı bir arama başlatmak için buraya tıklayın.

  Rastgele kelime göster