Türkçe ne demek

  Berzah Ne Demek?

  Berzah kelimesi Türkçe'de "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" anlamına gelir.

  Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balâ maddesine bakınız.

  Berzah kelimesi tarihte bilinen ilk kez "aralık" Meninski, Thesaurus (1680)"iki denizi birbirinden ayıran dar kara parçası, kıstak (Fr isthme karşılığı)" [ Kamus-ı Türki (1900) ] eserinde yer almıştır.

  Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: Berzah kelime kökenini göstermek için tıklayın.

  Dip Notlar

  Zerdüşt geleneğinde "öbür dünya, ruhlar alemi" anlamına gelen sözcük Kuran'da özel bir anlam kazanmış, mecazi anlamları bundan türemiştir. Widengren 179-185. || Türkçe ikincil anlamı 19. yy sonlarında Panama Kanalı münasebetiyle gündeme gelmiştir.

  Berzah kelimesi hakkında ayrıntılı bir arama başlatmak için buraya tıklayın.

  Rastgele kelime göster