Türkçe ne demek

  Pakt Sonuçları

  Pakt kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Pakt ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Pakt kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  pakt

  Fransızca pacte "ant, sözleşme, barış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pāctum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pāg- kökünden gelen pangere, pāctum "1. saplamak, sabitlemek, (bitki) dikmek, 2. sınır belirlemek, 3. kesinleştirmek, tespit etmek, 4. ant-laşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pāg- "sabitlemek, katılaştırmak, sınır belirlemek" biçiminden evrilmiştir.

  mündemiç

  Arapça dmc kökünden gelen mundamic مندمج z "bir şeyin içine sıkı sıkıya sarılmış, kompakt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça indimāc إندماج z "sıkı sıkıya sarılma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Bu sözcük Arapça dumūc دموج z "içine girme, sokulma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.

  pavurya

  Yeni Yunanca pagúria παγούρια z "bir tür yengeç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen págouros πάγουρος z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca págos πάγος z "katı, sıkı, sert" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pag- "sert, katı" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca ourá ουρά z "kuyruk" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pakt, melanurya maddelerine bakınız.

  pektin

  Fransızca pectine "pıhtılaştırıcı olarak kullanılan organik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Henri Braconnot, Fr. kimyacı (1781-1855).) Fransızca sözcük Eski Yunanca pēktós πηκτός z "pıhtı, süt pıhtısı, çökelek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pēgnymi, pēkt- πηγνυμι, πηκτ- z "katılaşmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.

  kompakt

  Fransızca compacte "bir araya getirilip sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince compangere "sıkıştırmak, katıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince pangere, pact- "sıkmak, dikmek, sabitlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.

  pasifizm

  Fransızca pacifisme "barışçılık, savaş karşıtlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pacificus "barış-yapan, barışçı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pāg- kökünden gelen pāx, pāc- "barış" (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pak- "sözleşme yapmak, antlaşmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince facere "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pakt, faktör maddelerine bakınız.

  pat2

  Fransızca pat "satrançta beraberlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca patta veya patto "1. anlaşma, ittifak, 2. oyunda beraberlik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince pactum "anlaşma" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.

  fuga

  Almanca fuge "eklem, derz" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca fügen "eklemek, uydurmak" kökünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fōgjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pag- veya pak- "sıkıca bağlamak, katmak, sıkmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.

  dispeçer

  İngilizce dispatcher "gönderen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to dispatch "(hızla) yola çıkarmak, göndermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen dispacciare fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *dis-pactiare "(atı) bağlı olduğu yerden çözmek" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için di+2, pakt maddelerine bakınız.

  pagan

  İngilizce pagan "çoktanrılı dinlere mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince paganus "1. köylü, 2. hıristiyan olmayan, kâfir (v)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pāgus "1. sınırları belirlenmiş tarımsal arazi, tarla, 2. köy, taşra" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.

  alpaka2

  Yeni Latince alpax, alpac- "bir alüminyum alaşımı, fakfon" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Yeni Latince aluminium ve Latince pax, pac- "barış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alüminyum, pakt maddelerine bakınız.