Türkçe ne demek

  Pınar Sonuçları

  Pınar kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Pınar ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Pınar kelimesini içeren ve alakalı 10 sonuç bulundu.

  pınar

  Eski Batı Türkçesinde yazılı örneği bulunmayan *bıŋar sözcüğünden evrilmiştir.

  amak

  Arapça āmāḳ آماق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük mAḳ kökünden gelen muˀḳ مؤق z "gözün iç köşesi, göz pınarı" sözcüğünden alıntıdır.

  ayn

  Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.

  selsebil

  Arapça salsabīl سلسبيل z "Kuran'a göre cennette bulunan bol sulu pınar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sil-şəbīl "kanal yolu, Latince aquaeductus karşılığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice sil סִל z "oluk, kanal, su yolu" ve Aramice/Süryanice şəbīl שְׁבִיל z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sel, sebil maddelerine bakınız.

  yalak

  Eski Türkçe yul "dere, çeşme, pınar" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yulak sözcüğünden evrilmiştir.

  ayazma

  Yeni Yunanca ayíasma ἁγίασμα z "1. kutsama, 2. Rumlarca kutsal sayılan yer, özellikle kutsal pınar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰagíasma ἁγίασμα z "kutsama" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰagiázō ἁγιάζω z "kutsamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰagíos ἁγίος z "kutsal, aziz" sözcüğünden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yag-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yag- "tapınmak" kökünden türetilmiştir.

  çeşme

  Farsça çaşme چشمه z "göz gibi olan şey, pınar, göze" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen çaşmag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) çaşm "göz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çeşm maddesine bakınız.

  sapa

  Türkçe sözcük, Ön ad halinde Eskiden sapa semtlerde küçücük dükkânlar görünürdü. - S. F. Abasıyanık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan sapa kelimesi Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk. - A. H. Tanpınar anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde kenar yer, sapmak, şehirden haric anlamına gelir.

  rahmet

  Türkçe sözcük, Ad halinde Allah rahmet eylesin. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan rahmet kelimesi Kubbedeki açıktan rahmet yağar, güneş vurur. - A. H. Tanpınar anlamındadır.

  keskin

  Türkçe dilinden alınan keskin kelimesi Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı. - H. R. Gürpınar anlamındadır.