Türkçe ne demek

  Oran Sonuçları

  Oran kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Oran ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Oran kelimesini içeren ve alakalı 12 sonuç bulundu.

  oran

  Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *or- "kesmek" fiilinden +An? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için orak maddesine bakınız.

  orangutan

  Fransızca orangoutan "bir tür maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca orang utan "orman adamı" deyiminden alıntıdır.

  ecnebi

  Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.

  mütenasip

  Arapça nsb kökünden gelen mutanāsib متناسب z "tenasüp eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tanāsub تناسب z "orantılı olma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.

  müzekkere

  Arapça ḏkr kökünden gelen muḏakkirat مذكّرة z "ihtar pusulası, memorandum, not" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakkara "hatırlattı" fiilinin tefˁîl vezni (II) fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için zikir maddesine bakınız.

  nisbet

  Arapça nsb kökünden gelen nisbat نسبة z "1. (bir babaya veya bir soya) mensup olma, ait olma, 2. ilişki, oran, orantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasab نسب z "mensubiyet" sözcüğü ile eş kökenlidir.

  sülüs

  Arapça s̠ls̠ kökünden gelen s̠ulus̠ ثلث z "üçlü, üçte bir, üçlü orantıya dayalı bir tür yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠alās̠at ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.

  şimal

  Arapça şml kökünden gelen şimāl شمال z "1. sol, 2. kuzey (gün doğumuna oranla sol taraf)" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen simāl סמל z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şumēlu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için şom maddesine bakınız.

  tenasüp

  Arapça nsb kökünden gelen tanāsub تناسب z "orantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisbat نسبة z "â.a." sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.

  tensip

  Arapça nsb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tansīb تنسيب z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisbat veya nasab نسبة/نسب z "uygunluk, orantı" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.

  tezkere

  Arapça ḏkr kökünden gelen taḏkīrat تذكيرة z "andıç, memorandum, not" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zikir maddesine bakınız.

  yemeni

  Arapça yamanī يمنى z "Yemen'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ymn kökünden gelen yaman يمن z "1. sağ el, sağ taraf, 2. güney (gün doğumuna oranla sağ taraf), 3. Arabistan'ın güneyinde bir ülke, Yemen" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için yemin maddesine bakınız.