Türkçe ne demek

  Mecusi Sonuçları

  Mecusi kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Mecusi ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Mecusi kelimesini içeren ve alakalı 3 sonuç bulundu.

  mecusi

  Arapça macūsī مجوسى z "Zerdüşt dinine ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mgūşī מגושי z "Zerdüşt rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kimse, din büyüğü, rahip" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.

  zünnar

  Arapça znr kökünden gelen zunnār زنّار z "Mecusi ve Hıristiyan keşişlerin kullandığı kuşak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca zonárion ζωνάριον z "küçük kuşak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca zōnē ζώνη z "kuşak" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için zon maddesine bakınız.

  maji

  Fransızca magie "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mageía μαγεία z "mecusilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mágos μάγος z "Zerdüşt rahibi, mecusi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kişi, din büyüğü, rahip" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.