Türkçe ne demek

  Lüzum Sonuçları

  Lüzum kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Lüzum ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Lüzum kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  lüzum

  Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. yapışma, bitişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "yapıştı, bitişti, gerekti" fiilinin masdarıdır.

  elzem

  Arapça lzm kökünden gelen alzam ألزم z "daha gerekli, en gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāzim لازم z sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  fuzuli

  Arapça fuḍūlī فضولى z "haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fḍl kökünden gelen fuḍūl فضول z "lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için fazla maddesine bakınız.

  iltizam

  Arapça lzm kökünden gelen iltizām إلتزام z "1. benimseme, mantıken zorunlu kılma, gerektirme, 2. bir işi üstüne alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça luzūm لزوم z "gerekme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  ilzam

  Arapça lzm kökünden gelen ilzām إلزام z "gerektirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça luzūm لزوم z "gerekme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  istilzam

  Arapça lzm kökünden gelen istilzām إستلزام z "gerek sayma, gerektirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "gerekti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  lazım

  Arapça lzm kökünden gelen lāzim لازم z "gereken" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  lüzum

  Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. yapışma, bitişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "yapıştı, bitişti, gerekti" fiilinin masdarıdır.

  malzeme

  Arapça lzm kökünden gelen mā lazima ما لزم z "gereken şey(ler), gereç" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  mülazım

  Arapça lzm kökünden gelen mulāzim ملازم z "1. eş, ekli, iliştirilmiş, 2. birine bağlı olarak hizmet eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulāzamat ملازمة z "eşlik etme, yardım etme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

  mültezim

  Arapça lzm kökünden gelen multazim ملتزم z "bir işi üstlenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iltizām إلتزام z "yapışma, takılma, görev alma, üstlenme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.