Türkçe ne demek

  Klarnet Sonuçları

  Klarnet kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Klarnet ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Klarnet kelimesini içeren ve alakalı 12 sonuç bulundu.

  klarnet

  Fransızca clarinette "bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen clarinetto sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1700 J.C. Denner, Nürnberg'li çalgı yapımcısı.) Bu sözcük İtalyanca clarino "borazan, av borusu" sözcüğünün küçültme halisidir. İtalyanca sözcük Latince clarus "1. yüksek (ses), 2. açık, berrak, aydınlık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klə-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" kökünden türetilmiştir.

  klarnetçi

  klarnetçilik

  kilise

  Yeni Yunanca ekklisía εκκλησία z "Hıristiyan tapınağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ekklēsía εκκλησία z "toplantı, kurultay, meclis" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ekkaléō εκκαλέω z "yüksek sesle çağırmak, ilan etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca kaléō καλέω z "bağırmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  klakson

  Klaxon "otomobil kornası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co., Amer. firması.) Bu sözcük Eski Yunanca klázō κλάζω z "bağırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  deklare

  Fransızca déclarer "ilan etmek, beyan etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince declarare "yüksek sesle ilan etmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince clarare "bağırmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince clarus "yüksek sesli, açık, parlak, temiz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  ekler

  Fransızca éclair "1. şimşek, kıvılcım, 2. (hızlı yapıldığı ve hızla tüketildiği için) bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca éclairer "aydınlatmak, ışıtmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exclarare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince clarus "açık, aydınlık" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  klas

  Fransızca classe "1. sınıf, derece, 2. özellikle üstün sınıf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri, tertip, askeri sınıf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince clad- "(askere) çağırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 "bağırmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  konsil

  Fransızca concile "din işleri konuşulan meclis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince concilium "1. bir araya çağırma, toplama, 2. genel toplantı, meclis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calare "çağırmak, yüksek sesle ilan etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kal-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelə- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  reklam

  Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "okumak, yüksek sesle söylemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klā-mā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  kliring

  İngilizce clearing "temizleme, hesap kapatma" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce to clear "temizlemek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince clarus "berrak, saf" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük İngilizce clearing house "ülkeler arası karşılıklı döviz borçlarını takas eden mekanizma, bu mekanizmaya dayalı dış ticaret sistemi" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

  gırnata

  İtalyanca clarinetta sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.