Türkçe ne demek

  Kargo Sonuçları

  Kargo kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Kargo ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Kargo kelimesini içeren ve alakalı 11 sonuç bulundu.

  kargo

  İngilizce cargo "ticari yük, özellikle gemi yükü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cargo "yük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *carricum sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince carrus "Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası, kağnı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen karros sözcüğünden alıntıdır.

  kargocu

  kargoculuk

  navlun

  Arapça nawlūn نولون z "deniz nakliye ücreti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca naûlon veya naûlos ναῦλον/ναῦλος z "gemi yükü, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca naûs ναῦς z "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nāu-2 "gemi" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için navigasyon maddesine bakınız.

  kariyer1

  Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.

  kariyer2

  İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (bir tür askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to carry "taşımak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.

  karoseri

  Fransızca carroserie "1. at arabası imalathanesi, 2. otomobil veya at arabasının dış kasası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carrosse "bir tür at arabası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen carrozza sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.

  marşandiz

  Fransızca marchandise "ticari eşya, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marchand "tüccar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mercans, t- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mercari "alıp satmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.

  şarj

  Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.

  şaryo

  Fransızca chariot "1. küçük at arabası, 2. daktilonun hareketli kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carrus sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.

  karyola

  Venedikçe cariòla "1. arabacık, el arabası, 2. portatif yatak" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe caro veya carro "araba" sözcüğünün dr. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.