Türkçe ne demek

  Hendek Sonuçları

  Hendek kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Hendek ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Hendek kelimesini içeren ve alakalı 8 sonuç bulundu.

  hendek

  Arapça χandaḳ خندق z "ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kandak كندگ z "kazılmış şey, ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kandan كندن z "kazmak" fiilinden türetilmiştir.

  hars

  Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥars̠ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaras̠a حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χrt veya χrṣ חרת/חרצ z "yarma, kazma, özellikle hendek kazma" kökü ile eş kökenlidir. )

  lağım

  Arapça laġam veya laġm لغم z "tünel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca laχōma λαχώμα z "kazı, hendek, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lahana maddesine bakınız.

  metris

  Arapça matāris متارس z "siper, hendek, tabya" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça trs kökünden gelen mitras مترس z "siper" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça turs ترس z "daire şeklinde kalkan, disk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

  kündekâri

  Farsça kande kārī كنده كارى z "ağaç üstüne oyma işi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kande كنده z "kazılmış, oyulmuş" (NOT: Bu sözcük Farsça kandan كندن z "kazmak, oymak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça kārī كارى z "işçilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hendek, +kâr maddelerine bakınız.

  foseptik

  Fransızca fosse septique "lağım çukuru" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fosse "çukur, hendek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fossa sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca septique "lağım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fosil, septik1 maddelerine bakınız.

  şarampol

  Macarca sarampó "kazıklardan oluşan çitle korunmuş hendek" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Almanca schrankpfalz "çit kazığı, sivriltilmiş kazıklardan oluşan çit, palisad" sözcüğünden alıntıdır.

  or

  Ad sözcük, Ad halinde çukur anlamına gelir. Ad dilinden alınan or kelimesi hendek anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde Hendek, şehir ve kale viranesi anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan or kelimesi yokuş. anlamındadır. Aşağı Almanca sözcük, Bağlaç halinde veya anlamına gelir. Fransızca sözcük, Ad halinde (kimya, elementler) altın anlamına gelir. İngilizce sözcük, Bağlaç halinde veya, ya da anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan or kelimesi aksi takdirde, yoksa anlamındadır. İskoçça sözcük, Bağlaç halinde veya anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (kimya, elementler) altın anlamına gelir.