Türkçe ne demek

  Deva Sonuçları

  Deva kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Deva ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Deva kelimesini içeren ve alakalı 14 sonuç bulundu.

  deva

  Arapça dwy kökünden gelen dawāˀ دواء z "ilaç" sözcüğünden alıntıdır.

  devam

  Arapça dwm kökünden gelen dawām دوام z "sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "sürdü, kaldı, devam etti" fiilinin masdarıdır.

  devasa

  Farsça dīv veya dēv ديو z ve Farsça āsā آسا z "benzer, gibi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dev maddesine bakınız.

  devalüasyon

  Fransızca dévaluation veya İngilizce devaluation "paranın değerini düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce devaluate "değersizleştirmek, değerini düşürmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1914 İng.) İngilizce fiil İngilizce value "değer" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için valör maddesine bakınız.

  abullabut

  Arapça yazılı örneği bulunmayan *abū'l-labūṭ أبو اللبوط z "çifte atan hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abū أبو z "baba" ve Arapça lbṭ kökünden gelen labūṭ لبوط z "tekmeleyen, saldırgan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ebu maddesine bakınız.

  ademimerkeziyet

  Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.

  akıldane

  Arapça ˁāḳil عاقل z "akıllı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça dānā دانا z "bilen, bilge, alim" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Farsça dānistan دانستن z "bilmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akil maddesine bakınız.

  alaimsema

  Arapça ˁalāˀimu-s-samāˀ علائم السماء z "gökte beliren alametler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalāˀim علائم z "işaretler, alametler" (NOT: Bu sözcük Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāmat علامة z "işaret, alamet" sözcüğünün çoğuludur. ) ve Arapça samāˀ سماء z "gök" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alamet, sema1 maddelerine bakınız.

  alimallah

  Arapça Allāhu aˁlam الله أعلم z "Allah en iyi bilendir" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça Allāh الله z ve Arapça ˁlm kökünden gelen aˁlam أعلم z "çok bilen, daha bilen, en bilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için allah, ilim maddelerine bakınız.

  allem kallem

  Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.

  amberbu

  Farsça ˁanbarbūy عنبربوى z "güzel kokulu bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ˁanbar عنبر z ve Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için amber, bu2 maddelerine bakınız.

  anha minha

  Arapça ˁanhā عنها z "ona" ve Arapça minhā منها z "ondan" sözcüklerinin bileşiğidir.

  bagaj

  Fransızca bagage "yolculukta taşınan ağırlık, eşya ve edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bagaje sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būḳca fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Arapça fiil Türkçe boğça veya boχçe "bohça" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bohça maddesine bakınız.

  bahusus

  Farsça با z "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ خصوص z "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.