Türkçe ne demek

  Bünye Sonuçları

  Bünye kelimesi için arama sonuçları, sonuçlar arasından seçerek Bünye ne demek olduğunu görüntüleyin.

  Bünye kelimesini içeren ve alakalı 10 sonuç bulundu.

  bünye

  Arapça bny kökünden gelen bunyat بنية z "yapı, strüktür, özellikle bedenin yapısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "inşa etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.

  bünyan

  Arapça bny kökünden gelen bunyān بنيان z "yapı, yapım, boy pos, bünye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, bina etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.

  mizaç

  Arapça mzc kökünden gelen mizāc مزاج z "1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مزج z "karıştırdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için mezc maddesine bakınız.

  atavizm

  Fransızca atavisme "atalardan aktarılan karakter ve bünye özelliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince atavus "babanın dedesi, ata, ced" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince avus "büyük baba" sözcüğünden türetilmiştir.

  cizvit

  İtalyanca gesuita "Katolik kilisesi bünyesinde 16. yy'da kurulan bir cemiyet, bu cemiyetin mensubu" veya Fransızca jesuite "'İsa'cı', Katolik kilisesi bünyesinde 16. yy'da kurulan bir cemiyet, bu cemiyetin mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Gesù veya Jésus "İsa" özel adından türetilmiştir.

  kordiplomatik

  Fransızca corps diplomatique "diplomatik zümre" deyiminden alıntıdır. (NOT: Fransızca deyim Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince corpus, corpor- "vücut, bünye" sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için korpus, diplomat maddelerine bakınız.

  manda2

  Fransızca mandat "1. vekâlet verme, bir görevi emanet etme, 2. I. Dünya Savaşı ertesinde Milletler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mandatum "görev, ema­net" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mandare "'eline vermek', ema­net etmek, tevdi etmek, görevlendir­mek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince manus "el" ve Latince dare "vermek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, data maddelerine bakınız.

  sürmenaj

  Fransızca surmenage "aşırı çalışmadan ileri gelen bünye bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surmener "(hayvanı) aşırı gütmek, fazla sürmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "gütmek, sürmek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için menajer maddesine bakınız.

  detoks

  İngilizce detox "1. otomobilin zehirli gaz emisyonunu azaltma (1970), 2. bünyeyi alkol veya uyuşturucudan arıtma (1972), 3. sağlığa zararlı alışkanlıklardan arınmak için yapılan rejim (1975)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce detoxification "zehirden arındırma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için de+, toksik maddelerine bakınız.

  spa

  İngilizce spa "1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Spa "Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent" özel adından alıntıdır.