Türkçe ne demek

  +graf Ne Demek?

  +graf kelimesi Türkçe'de "1. yazı, kayıt (fiil adı), 2. yazan, çizen, kaydeden (fail)" anlamına gelir.

  Fransızca +graphe veya İngilizce +graph veya grapho+ "1. yazı, kayıt (fiil adı), 2. yazan, çizen, kaydeden (fail)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca graphē γραφή z "sivri bir uçla hakketme, çizim, yazım" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "1. sivri bir uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gerbh- "çizmek, kazımak" kökünden türetilmiştir.

  +graf kelimesi tarihte bilinen ilk kez kön "tabaklanmış deri" Divan-i Lugat-it Türk (1070) eserinde yer almıştır.

  Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: +graf kelime kökenini göstermek için tıklayın.

  Dip Notlar

  Aynı kökten Eski Yunanca grámma (harf, yazı), İngilizce to carve, Almanca graben, Fransızca graver (kazımak, hakketmek). Sivri uçla çentmek ve yazı yazmak arasındaki anlam bağlantısı Türkçe çiz- fiilinde ve Arapça ḥarf sözcüğünde mevcuttur.

  +graf kelimesi hakkında ayrıntılı bir arama başlatmak için buraya tıklayın.

  Rastgele kelime göster